Tag Archives: navmenu

Omogućavanje navigacijskog menija nakon nadogradnje na WordPress 3.0

Tako je. Danas je bio dan kada se i to trebalo napraviti. Stvar je vrlo jednostavna, a u isto vrijeme vrlo komplicirana. Google pomaže, ali i seciranje nove Twenty Ten teme.

Ukratko:

U functions.php datoteku negdje pred znak ?> uglavi:

if (function_exists(‘register_nav_menus’)) register_nav_menus( array(‘primary’ => __(‘Primary Navigation’, ‘imetvojeteme’),));

Drugi korak se sastoji u modifikaciji header.php datoteke i to dodavanjem slijedećih linija koda na mjesto ovisno o tome gdje želiš da ti se meni pojavi.

<div id=”access” role=”navigation”>
<?php wp_nav_menu( array( ‘container_class’ => ‘menu-header’, ‘theme_location’ => ‘primary’ ) ); ?>
</div>
Za kraj je potrebno dodati i štogod u style.css datoteku. Demonstracija primjera je navigacijski meni na ovoj stranici.