About

Nenad Milošević je ljudsko biće neobičnih sklonosti te vrhunski ljubitelj umjetnosti i svega lijepog. Ovih dana, ako nije na poslu koji ga nije mogao zaobići niti nakon 27. godine života, čita knjige ili razvlači kablove po sobi što ga čini posebno sretnim. Zahvaljujući ranom izlaganju lampama, tranzistorima i drugim elektroničkim komponentama razvio je neobičnu ljubav prema elektronici i svemu što ima veze sa njom. U računalima vidi produženje mozga i izvor kreativnosti. Skuplja stare baterije i obrađuje vrt.


 Nenad Milošević, human

Favorite color: Lake Placid Blue
Favorite animal: Goat
Favorite programming language: Java